Call now
+66858369994
Messenger
Line
Email
[email protected]

Hair Transplant in Bangkok, Thailand
+66858369994
Dr.Prima's Blog

บทความคุณหมอพรีมา

DP cells ความหวังของคนหัวล้าน

DP cells ความหวังของคนหัวล้าน

พอดีหมออ่านบทความจาก Hair transplant forum international, volume32 number2 march/April 2022 ในหัวข้อ The evolution of the promise of hair cloning: How hair cell cloning will fit into your practice เลยคิดว่าอยากแปลให้เข้าใจง่าย และสรุปมาให้ FC ของ Hairsmith ได้อ่านกัน  เพราะเห็นว่าอาจจะพอเป็นความหวังอันไม่น้อยให้คนผมน้อยได้ 

DP cells

เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน มีการทดลองนำเซลล์ในชั้นผิวหนัง ที่ชื่อว่า Dermal Papillar cells (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้ตัวย่อว่า DP cells) มาเพาะเลี้ยงแล้วฉีดกลับเข้าในในชั้นผิวหนังของหนูทดลอง พบว่ามีรากผมเกิดใหม่มากขึ้น ต่อมาจึงมีการศึกษาในคนบ้าง พบว่าบริเวณที่หัวล้านไปแล้วทำให้จำนวนรากผมเพิ่มขึ้นได้จริงประมาณ 50% แต่ก็เป็นผมเส้นเล็กๆ ซึ่งไม่ได้หนามากพอที่จะทำให้ดูเปลี่ยนแปลงขนาดนั้น

จากการศึกษาต่อๆ มาทำให้พบว่า

  1. ขนาดของรากผมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดและปริมาณของ DP cells หมายความว่าผมที่บางลงแบบกรรมพันธุ์ก็มีจำนวน DP cells ที่น้อยลง ส่วนบริเวณผมถาวรด้านหลังมีจำนวน DP cells เป็นปกติ
  2. เมื่อฉีด DP cells เข้าบริเวณที่ต้องการ จะทำให้รากผมบริเวณนั้นมีลักษณะตาม DP cells ที่เป็นต้นแบบได้
  3. ผมจะยังกลับมาหนาได้ถ้า DP cells ยังไม่หายไปเกิน 2ใน 3 
  4. 4.  DP cells ของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนได้

สรุปก็คือ ต้องเป็นบริเวณที่ยังพอมีรากผมอยู่บ้างจึงจะทำให้ผมหนาขึ้น ดังนั้นจะมีประโยชน์ในแง่ที่จะป้องกันไม่ให้ผมบางลงมากกว่า ซึ่งในต่างประเทศเริ่มมีการเก็บ DP cells ของคนที่มีแนวโน้มว่าผมจะบางจากกรรมพันธุ์กันบ้างแล้ว แต่ถ้าบริเวณไหนที่ผมหายไปมากแล้วก็ยังต้องพึ่งพาศัลยกรรมปลูกผมอยู่ดี

ดังนั้นฮึบไว้ก่อนนะคะ จนกว่าเทคโนโลยีต่างๆจะได้รับการพิสูจน์ชัดและมาถึงเมืองไทย

สุดท้ายนี้ขอ DP cells จงสถิตย์อยู่กับทุกท่าน

อ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่!

Prima Tossaborvorn

ผู้เขียน

พญ. พรีมา ทศบวร คือแพทย์ผิวหนังและศัลยกรรมปลูกผมที่รับรองโดย American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) และเป็นสมาชิกของ International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Hairsmith Clinic ซึ่งเป็นคลินิกศัลยกรรมปลูกผมและรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นผม

ดูบทความทั้งหมด

คุณคิดอย่างไรบ้าง

FREE CONSULTATION WITH OUR ABHRS-CERTIFIED SURGEON

Grow confidence with us!